Prof. Dr. Güvenir OKÇU
       
Celal Bayar Üniversitesi
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güvenir OKÇU
   Asetabulum    Pelvis
Tasarım mbhplus.com        -5918-
ASETABULUM KIRIĞI NASIL TEDAVİ EDİLMELİDİR ?

    Asetabulum kırıklarının "sadece yer değiştirmemiş veya 2 mm den az yer değiştirmiş" tipleri cerrahi tedavi yapılmadan, konservatif olarak yatak istirihati ile tedavi edilebilirler. Bu kişilere ağrı şikayetlerine göre ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar verilebilir. Kırık şekline göre iyileşme süresi 3-12 hafta arasında değişebilir. Ancak bu süre zarfında kırığın ikincil yer değiştirme olasılığı bulunduğu için sıkı takip yapılmalıdır. Yer değiştirme eğiliminde plan kırıklarda cerrahi tespit düşünülmelidir.
    Ancak asetabulum kırıklarının büyük bir kısmında yer değiştirme 2 mm den fazla ; kalça dengesiz veya çatı-ark açısı 400 altında olduğu için cerrahi olarak tedavi edilir.
    Cerrahi tedavi uygun zamanda yapılan redüksiyon ( kırılan kemiğin eski haline getirilmesi ) ve tespit ( kırılan kemiği kaynaması için hareketsiz hale getirilmesi ) işlemlerinden oluşur. Asetabulum kemiğinin karmaşık anatomisinden, derinde yerleşmesinden ve sık görülmemesine bağlı olarak deneyim eksikliğinden dolayı yerleştirme ve tespit etmek kolay değildir. Cerrahi girişim genel olarak arkadan ( Kocher-Langenbeck kesisi ) ve/veya önden ( İlioinguinal kesi ) yapılır. Her 2 keside büyük damar-sinir paketleri üzerinden yapılmaktadır. Bu kırıkların özel cerrahi enstrümanlar-floroskopi ( ameliyathanedeki hareketli röntgen makinası ) olmadan tedavi edilmeleri güçtür.
Highslide JS Highslide JS
Şekil 7 : Ameliyat sırasında özel enstrümanın    kırığı tutmasının floroskopik görüntüsüŞekil 8 : Aynı kırığın ameliyat sonrası çekilen radyografisi